Vítáme Vás v on-line internetovém obchodě armyshop1army.cz.


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky našeho internetového obchodu.

Obchodní podmínky zde ..Reklamační podmínky zde...

Vážení zákazníci, děkujeme že nakupujete v našem internetovém obchodě.

Obchodní podmínky

Pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem.

Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 1ARMYSHOP.cz Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu 1ARMYSHOP.CZ  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři . Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 5. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu 1ARMYSHOP.CZ , kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Platební podmínky

Způsob úhrady

 1. Dobírkou – Při převzetí zboží.
 2. Hotovostní platba – při osobním odběru po telefonické domluvě

   Platba převodním příkazem

Bank. spojení pro bezhotovostní platby : 107-7105640217/0100

Dodací podmínky

1. Zboží lze zaslat na dobírku, popřípadě jej lze osobně vyzvednout . Při osobním vyzvednutí  VYČKEJTE AŽ BUDETE TELEFONICKY VYZVÁNI.

Dodací lhůta

Zboží dodáváme obvykle od 2–5 pracovních dní, v některých případech se může dodací doba prodloužit. TATO LHŮTA PLATÍ POUZE PRO HOTOVOSTNÍ PLATBY ( dobírkou )

Doprava

Zboží zasíláme  Českou poštou  po celé České republice .

Poštovné po České republice

Do 2500,–Kč poštovné od 125,–Kč
nad 2500,–Kč poštovné zdarma

Reklamace

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
  2. Zboží lze reklamovat u provozovatele, na adrese - Martin Havlíček Ukrajinská 884 Litvínov 43601

kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje. Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží.( Poštovné se nevrací.) Při vrácení zboží si můžete vybrat způsob úhrady Vašich peněz: buď převodem na účet, nebo složenkou na vámi uvedenou adresu. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 30ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Ochrana osobních dat

 Internetový obchod 1ARMYSHOP.CZ podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních   údajů  zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje  jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu 1ARMYSHOP.CZ k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného , nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících..


Kategorie | Výrobce

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově